technomounting@abv.bg Тел: +359 32 653 617

ПРИЕМНИЦИ

 

Предалагани продукти:

Приемник FSE 516

FSE 516
16 команди – черно/бяло + авариен стоп + инфрачервено реле
1 аналогова команда
възможност за обратна връзка
CAN-Bus интерфейс
препоръчителни предаватели : Cubix, Quadrix, Micron 4, Micron 5, Micron 6, ECO, Technos, Spectrum 1, Spectrum A

Приемник FSE 524

FSE 524
24 команди черно/бяло + авариен стоп + инфрачервено реле
1 аналогова команда
възможност за обратна връзка
CAN-Bus интерфейс
препоръчителни предаватели : Micron 4, Micron 5, Micron 6, ECO, Technos, Spectrum серия

Приемник FSE 726

FSE 726
Flexcard система за специфична потребителска настройка
12 команди черно/бяло
възможност за обратна връзка – цифрово, аналогово, серийна
препоръчителни предаватели : Micron 4, Micron 5, Micron 6, ECO, Technos и цялата Spectrum серия.

Приемник FSE 736

FSE 736
Flexcard система за специфична потребителска настройка
до 36 команди черно/бяло – алтернативна версия с до 28 команди черно/бяло и 8 аналогови команди
възможност за обратна връзка – цифрово, аналогово, серийно
връзка Han 32 или Han 50
препоръчителни предаватели : Micron 4, Micron 5, Micron 6, ECO, Technos, цялата Spectrum серия

Приемник FSE 770

FSE 770
Flexcard система за специфична потребителска настройка
до 120 команди черно/бяло
връзка Han 32 , Han 50 или Han 64
опции : работа в тандем, catch-release, radiomatic AFS, radiomatic AFM, radiomatic infra key
препоръчителни предаватели : Spectrum 1, Spectrum 2, Spectrum 3

FSE 508

FSE 508 – 8 команди черно/ бяло + авариен стоп + инфрачервено реле.
Авариен стоп: категория 3 според EN 954-1.
Компактен пластмасов корпус, защита клас IP 65.
Размери 145 x 145 x 72 мм.
Препоръчителни предаватели:orbit, patrol S

FSE 512

FSE 512 – 12 команди черно / бяло + авариен стоп + инфрачервено реле.
Авариен стоп: категория 3 според EN ISO 13849-1:2008.
Здрав пластмасов корпус, защита клас IP 65.
Размери: 165 х 165 х 70 mm
Препоръчителни предаватели: cubix, quadrix, keynote, micron 4, micron 5, micron 6, eco, spectrum 1