technomounting@abv.bg Тел: +359 32 653 617

Промишлено строителство

 

Промишлено строителство – Техномонтаж Груп

Проектираме и изграждаме всички видове фабрични сгради, както и метални конструкции, производствени сгради, сгради за преработвателни предприятия. Индустриалните сгради са едноетажни или многоетажни.