technomounting@abv.bg Тел: +359 32 653 617

ЗА НАС

Фирма „Техномонтаж груп“ ООД предлага строителство, производство, монтаж, ремонт, преустройство и сервизна поддръжка на:
• подемно-транспортни съоръжения
• парни и водогрейни котли
• съдове работещи под налягане
• тръбопроводи за водна пара и гореща вода
• газови съоръжения и инсталации
   електроинсталации

Дружеството притежава държавен лиценз №ПД059 издадено от ГД „ИДТН“ гр. София и следните ISSO сертификати:

EN ISO 9001:2008
BSI OHSAS 18001/ELOT 1801

 

Техномонтаж груп ООД