technomounting@abv.bg Тел: +359 32 653 617

ИЗПЪЛНЕНИ ОБЕКТИ

 „ЕВН България Електроразпределение” АД гр. Пловдив – Изнасяне на електромерни табла за улично осветление в КЕЦ Асеновград и КЕЦ Калояново.
 „ЕВН България Електроразпределение” АД гр. Пловдив – Изнасяне на електромерни табла в КЕЦ Асеновград .
 „МЕДИ – ВЕТ” ЕООД гр. Пловдив – Направа на ВиК и електро инсталации в Административно – складова база гр. Пловдив.
 “АНГЕЛ СТОИЛОВ 96” АД гр. Пловдив – Демонтаж, монтаж, реконструкция и модернизация на кран козлови 8т. и монтаж на подкранов път.
 “АНГЕЛ СТОИЛОВ 96” АД гр. Пловдив – Демонтаж, монтаж, реконструкция и модернизация на кран козлови 8т. и монтаж на подкранов път.
 “АНГЕЛ СТОИЛОВ 96” АД гр. Пловдив – Демонтаж, монтаж, реконструкция и модернизация на кран козлови 12.5т и монтаж на подкранов път.
 “АНГЕЛ СТОИЛОВ 96” АД гр. Пловдив – Демонтаж, монтаж, реконструкция и модернизация на кран козлови 20/5т и монтаж на подкранов път .
 “АНГЕЛ СТОИЛОВ 96” АД гр. Пловдив – Монтаж, реконструкция и модернизация на кран мостови 5т. с въвеждане на радиоуправление и ремонт на подкранов път.
 “АНГЕЛ СТОИЛОВ 96” АД гр. Пловдив – Монтаж, реконструкция и модернизация на кран мостови 5т. с въвеждане на радиоуправление и монтаж на подкранов път.
 “АНГЕЛ СТОИЛОВ 96” АД гр. Пловдив – Монтаж, реконструкция и модернизация на кран мостови 5т. с въвеждане на радиоуправление и ремонт на подкранов път.
 “АНДРЕА БГ” АД гр. Пловдив – Реконструкция и модернизация на кран мостов 5т. и ремонт на подкранов път– 4 броя.
 “АРМА” ООД гр. Смолян – Реконструкция и модернизация на кран мостови 3.2т. с въвеждане на радиоуправление и ремонт на подкранов път
 “АРМА” ООД гр. Смолян , база с. Калековец – Реконструкция и модернизация на кран козлови 5т и ремонт на подкранов път .
 “ВиК” ЕООД гр. Пловдив – Реконструкция и модернизация на кран мостови 5т ремонт на подкранов път .
 “ГАРД” ЕООД гр. Берковица – Монтаж, реконструкция и модернизация на кран мостови 3.2т. с въвеждане на радиоуправление и монтаж на подкранов път.
 “ЕНА МЕТАЛ” ООД гр. Пловдив – Демонтаж, монтаж, реконструкция и модернизация на кран козлови 8т и монтаж на подкранов път .
 “ЕНА МЕТАЛ” ООД гр. Пловдив – Демонтаж, монтаж, реконструкция и модернизация на кран козлови 5т и монтаж на подкранов път.
 “ИНДЕКС 6” ООД гр. Пловдив – Реконструкция и модернизация на кран мостови 3.2т. с въвеждане на радиоуправление
 “ИНТЕРКОМ ГРУП” ООД база гр. Пловдив – Реконструкция и модернизация на кран козлови 8т и ремонт подкранов път.
 НЕК – ЕАД Клон “ВЕЦ група Родопи” – Реконструкция и модернизация на кран мостови 50/10/3.2т. – ВЕЦ “Батак” с въвеждане на радиоуправление.
 НЕК – ЕАД Клон “ВЕЦ група Родопи” – Въвеждане на радиоуправление на кран мостови 80/32/3.2т. – ВЕЦ “ Тешел”
 “ПЕТКОВИ 2004” ООД гр. Пловдив – Монтаж, реконструкция и модернизация на кран мостови 5т и монтаж на подкранов път.
 “ПЕТКОВИ 2004” ООД гр. Пловдив – Монтаж, реконструкция и модернизация на кран козлови 12,5т и монтаж на подкранов път.
 “ТЕРМОТЕХНИКА” АД гр. Пловдив – Реконструкция и модернизация кран козлови 8т.
 “ТЕРМОТЕХНИКА” АД гр. Пловдив – Реконструкция и модернизация кран козлови 10т.
 “ТЕРМОТЕХНИКА” АД гр. Пловдив – Реконструкция и модернизация кран козлови 5т.
 “ТИСЕН КРУП ЮПИТЕР СТОМАНА” ООД база гр. Пловдив – Реконструкция и модернизация на кран мостови 3.2т – 3 броя
 “ТИСЕН КРУП ЮПИТЕР СТОМАНА” ООД база гр. Пловдив – Реконструкция и модернизация на кран мостови 3.2т – 6 броя с въвеждане на радиоуправление.
 “ТИСЕН КРУП ЮПИТЕР СТОМАНА” ООД база гр. Пловдив – Реконструкция и модернизация на кран мостови 5т с въвеждане на радиоуправление и ремонт на подкранов път.
 “ФИНТЕХМАШ” АД гр. Пловдив – Монтаж кран мостови 10т. с въвеждане на радиоуправление и ремонт на подкранов път.
 “ФИНТЕХМАШ” АД гр. Пловдив – Реконструкция и модернизация на кран мостови 3.2т – 4броя с въвеждане на радиоуправление и ремонт на подкранов път.
 “ФИНТЕХМАШ” АД гр. Пловдив – Реконструкция и модернизация на кран мостови 5т. и ремонт на подкранов път.
 “ХЪС” ООД гр. Пловдив – Въвеждане на радиоуправление на кран мостови 12.5т.
 “АНГЕЛ СТОИЛОВ 96” АД гр. Пловдив – Монтаж, реконструкция и модернизация на кран мостови двугредов 20/ 5т и монтаж на подкранов път.
 “АНГЕЛ СТОИЛОВ 96” АД гр. Пловдив – Монтаж, реконструкция и модернизация на кран мостови двугредов 10т и монтаж на подкранов път .
 “АНГЕЛ СТОИЛОВ 96” АД гр. Пловдив – Монтаж, реконструкция и модернизация на кран мостови двугредов 5т и монтаж на подкранов път.
 „ВОКИМЕКС”ООД гр.Пловдив – Монтаж, реконструкция и модернизация с въвеждане на радиоуправление на кран козлови 10т и монтаж на подкранов път .
 „САРИС”ООД гр.Пловдив – въвеждане на радиоуправление-кран- 3,2т.
 „ИНТЕРКОМ ГРУП”ООД гр.Варна – въвеждане на радиоуправление,кран мостови, 5т.
 „ХЪС”ООД гр.Пловдив- Демонтаж и монтаж, реконструкция и модернизация на кран козлови, 8т. с въвеждане на радиоуправление и монтаж на подкранов път.
 “ТИСЕН КРУП ЮПИТЕР СТОМАНА” ООД база гр. София-Реконструкция и модернизация на ел. оборудване , с въвеждане на честотно регулиране и радиоуправление на кран мостови 12,5т . – 3бр.
 “ТИСЕН КРУП ЮПИТЕР СТОМАНА” ООД база гр. София-Реконструкция и модернизация на ел. оборудване , с въвеждане на честотно регулиране и радиоуправление на кран козлови 12,5т. -1бр.
 “АНГЕЛ СТОИЛОВ 96” АД гр. Пловдив – Монтаж, реконструкция и модернизация на кран козлови 8т и монтаж на подкранов път.
 “АНГЕЛ СТОИЛОВ 96” АД гр. Пловдив – Монтаж, реконструкция и модернизация на кран мостови 5т и монтаж на подкранов път.
 “АНГЕЛ СТОИЛОВ 96” АД гр. Пловдив – Монтаж, реконструкция и модернизация на кран мостови двугредов 5т и монтаж на подкранов път.
 “АНГЕЛ СТОИЛОВ 96” АД гр. Пловдив – Монтаж, реконструкция и модернизация на кран мостови двугредов 12,5т и монтаж на подкранов път.
 „ФИЛИПЕКС” ООД гр.Пловдив – Монтаж, реконструкция и модернизация на кран мостови 12, 5т и монтаж на подкранов път – 2 броя.
 „ФИЛИПЕКС” ООД гр.Пловдив – Монтаж, реконструкция и модернизация на кран мостови двугредов 20/5т и монтаж на подкранов път – 2 броя.
 „ФИЛИПЕКС” ООД гр. Пловдив – „Направа на ел. инсталация на складова сграда”.
 „ТЕХНОПАНЕЛ” ЕАД гр.София – Монтаж, реконструкция и модернизация на кран козлови 20/5т и въвеждане на радиоуправление.
 „ПРОФИЛ” ООД гр. Пловдив – Монтаж, реконструкция и модернизация на кран мостови 5т, с въвеждане на радиоуправление и монтаж на подкранов път.
 „ДПТСВ” – Поделение гр. Пловдив – Детска железница – Монтаж и реконструкция релсов път.
 НЕК – ЕАД Клон ВЕЦ Пещера – Изработване и монтаж на релсов път с количка в шибърно помещение.
 НЕК – ЕАД Клон “ВЕЦ група Родопи” – Въвеждане на радиоуправление на кран мостови 10 т. – ВЕЦ “Батак”.
 НЕК – ЕАД Клон “ВЕЦ група Родопи” – Проектиране на лека кранова с-ма 500 кг във вентилационно помещение – ВЕЦ “Батак”.
 НЕК – ЕАД Клон “ВЕЦ група Родопи” – Проектиране на лека кранова с-ма 1000 кг в склад – ВЕЦ “Батак”.
 „ОРИКС ГЛАС” ООД гр. Пловдив – „Ремонт кран мостови 3,2т. и ремонт подкранов път”.
 „КОМЕКС” АД гр. Пловдив – „Реконструкция и модерницация на кран мостов 5т., монтаж на нов телфер и въвеждане на радиоуправление, ремонт подкранов път”.
 „АНГЕЛ СТОИЛОВ – 96” АД гр. Пловдив – “Демонтаж и монтаж подкранов път и монтаж касетъчна токозахранваща система база гр. София”.
 НЕК – ЕАД Клон „ВЕЦ група Родопи” – „Доставка и монтаж на3бр. радиоуправления за повдигателни съоръжения”.
 ЕТ „ИВАНЕКС” гр. Каварна – „Проектиране, доставка и монтаж на подкранов път и кран мостови 3,2 т.”.
 „АНГЕЛ СТОИЛОВ – 96” АД гр. Пловдив – “Монтаж касетъчна токозахранваща система база гр. Пловдив”.
 „ИНДЕКС – 6” ООД гр. Пловдив – „Монтаж, реконструкция и модернизация на кран мостови 12, 5т. и кран мостови 5т.”.
 „ИНДЕКС – 6” ООД гр. Пловдив – „Направа на ел. инсталация на производствено складова сграда”.
 „ФИЛИКОН – 97” АД гр. Пловдив – „Направа на ел. инсталация на административна сграда”.
 „Консорциум Екологичен Завод” ДЗЗД гр. Пловдив – „Монтаж на 14бр. лентови транспортьори”.
 „МАРИЦАТЕКС” АД гр. Пловдив – „Проектиране конструкции и фундаменти”.
 „МАРИЦАТЕКС” АД гр. Пловдив – „Демонтаж и монтаж сушилни и багрилни апарати”.
 „ЮНАЙТЕД АВТО” ДЗЗД гр. Пловдив – „Реконструкция и модернизация на три броя кранове”.
 „МАРИЦАТЕКС” АД гр. Пловдив – „Демонтаж и монтаж машина за скроб”.
 „ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ ПС” АД гр. Пловдив – „Преустройство на три броя мостови кранове”.
 „АДЛЕР – МК” ООД гр. Пловдив – “Реконструкция ,модернизация и монтаж на осем броя повдигателни съоръжения”.
 „ЮПИТЕР СТОМАНА” ЕООД гр. София – „Реконструкция кран мостови 3,2т.”.
 „ДУРОПАК – ТРАКИЯ ПАПИР” АД гр. Пазарджик – „Модернизация кран 12,5т. с въвеждане на радиоуправление”.
 НЕК – ЕАД Клон „ВЕЦ група Родопи” – „Доставка на 3,2 тонен електротелфер, монтаж на релса в склад за голямо габаритни детайли и монтаж на електротелфера към нея в ПАВЕЦ „Орфей””.
 „СИЛПА” ООД гр. Лом – „Ремонт на кран мостов двугредов 8т.”.