technomounting@abv.bg Тел: +359 32 653 617

Поддръжка и сервиз

Предлагаме специализирани услуги за поддръжка на кранове и товароподемни съоръжения, осигуряваме резервни части за всички видове и марки на промишлени кранове, подемници и съоръжения. Нашата цел е да подобрим безопасността и производителността на операциите на нашите клиенти.
Безопасността е най-важна.
Искаме нашите клиенти да се връщат вкъщи безопасно всяка нощ. В „Техномонтаж Груп“ поставяме безопасността и сигурността на първо място.
От първият контакт, до нашата професионална оценка на вашето оборудване, на профилактичните услуги за поддръжка и консултации, които осигуряват оптимална грижа, „Техномонтаж Груп“ ще подготви програма за обслужване. Когато е необходима поддръжка или ремонт, ние разполагаме с опит и ресурси, за да Ви помогнем да постигнете Вашите бизнес цели.